grupowe

   SUPER GWARANCJA

Super Gwarancja jest klasycznym pracowniczym ubezpieczeniem grupowym, skierowanym do firm  o różnej strukturze i wielkości (objętych ubezpieczeniem musi być co najmniej 3osoby), działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi, inne). Ubezpieczenie jest jednym z najbardziej popularnych programów pracowniczych na rynku ubezpieczeń grupowych w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Super Gwarancja jest nowoczesną formułą ubezpieczenia pracowniczego, chroniącego przed skutkami niekorzystnych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale również członków ich rodzin.

Szczególną zaletą programu, wciąż unikatową na polskim rynku ubezpieczeniowym, jest możliwość zwiększenia ochrony ubezpieczeniowejpoprzez wykupienie dodatkowych opcji wypadkowych oraz zdrowotnych np. na wypadek pobytu w szpitalu, kalectwa lub poważnego zachorowania ubezpieczonego i jego rodziny (tzw. ubezpieczenia zdrowotne). Oprócz części ochronnej, formuła ubezpieczenia zawiera część inwestycyjną, której wykupienie umożliwia pracownikowi  oszczędzanie na korzystnych warunkach w funduszach inwestycyjnych i gromadzenie kapitału na przyszłą dodatkową emeryturę (niezależną od świadczeń wypłacanych przez ZUS i otwarte fundusze emerytalne).

Super Gwarancję wyróżnia prosty sposób zawierania ubezpieczenia, szeroki zakres ochrony życia i zdrowia, (jeden z najszerszych zakresów na rynku), uproszczona procedura bieżącej obsługi oraz szybka wypłata świadczeń. Program zapewnia także możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na bardzo korzystnych warunkach w razie odejścia ubezpieczonego z pracy (rozwiązania stosunku pracy).

Sukces firmy zależy coraz częściej od profesjonalizmu i zaangażowania ludzi, którzy w niej pracują.
Programy pracowniczych ubezpieczeń grupowych  wdrażane przez szerokie grono pracodawców – z myślą o pracownikach – zaliczane są do tzw. benefitów pracowniczych – Employee Benefits, będących rodzajem pozapłacowych świadczeń i motywatorów pracowniczych. Budują one więź pracowników z firmą, a także umacniają ich lojalność oraz umożliwiają zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.

Przykładem takiego właśnie programu – jednego z najbardziej popularnych wśród pracodawców – jest  Program Super Gwarancja, którego wdrożenie znacząco podnosi atrakcyjność pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnychpracodawcy – Employee  Benefits, a przy tym wzrasta  jego konkurencyjność na rynku pracy.

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

                                                       Świadczenie
1. Zgon Ubezpieczonego
2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr1)
3. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (płatne dodatkowo niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
4. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego( płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
5. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego( płatne dodatkowo, niezależnie od świadczeń nr 1 i 2)
6. Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar mózgu – płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 1)
7. Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (bez względu na liczbę dzieci)
8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW(za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)
9. Poważne zachorowania
10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby ( za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
11. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW ( za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni)
12. Narodziny dziecka Ubezpieczonemu
13. Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu
14. Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego
15. Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 14)
16. Zgon dziecka Ubezpieczonego
17. Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 16)
18. Zgon rodziców Ubezpieczonego
19. Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego

UMOWA DODATKOWA:

20. Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW ( + Pakiet Assistance)

Pakiet Assistance obejmuje :

 • zgon ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • świadczenia assistance dla ubezpieczonego i małżonka ubezpieczonego w przypadku choroby lub wypadku:
  • transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej,
  • transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
  • transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej
  • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza,
  • organizacja procesu rehabilitacyjnego,
  • organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wizyta lekarza,
  • opieka po hospitalizacji,
  • wizyta pielęgniarki,
  • pomoc psychologa,
  • infolinia medyczna

Pakiet rodzinny:

 • zgon małżonka ubezpieczonego,
 • zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • narodziny dziecka ubezpieczonemu,
 • osierocenie dziecka ubezpieczonego,
 • zgon dziecka ubezpieczonego,
 • zgon rodziców ubezpieczonego,
 • zgon rodziców małżonka ubezpieczonego.

Pakiet chorobowy:

 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • nowotwór złośliwy,
 • śpiączka,
 • niewydolność nerek
 • transplantacja jednego z głównych narządów wewnętrznych,
 • zabieg na naczyniach wieńcowych
 • oponiak
 • choroba Parkinsona
 • łagodny guz mózgu
 • paraliż

Pakiet zdrowotny:

 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
 • pobyt w szpitalu i na OIOM
 • operacje chirurgiczne

Pakiet wypadkowy wariant I:

 • niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • oparzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • złamania
 • zwichnięcia

Pakiet wypadkowy wariant II:

 • niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Pakiet branżowy + pakiet doradczy:

 • niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby zawodowej
 • pakiet assistance „Twoja Kariera”