pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na dowolnie wybrany cel.Jej zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Maksymalny okres spłatywynosi 15 – 20 lat.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ KREDYTOBIORCA:
– posiadać lub nabywa tytuł prawny do nieruchomości,
– posiada zdolność kredytową 

Akceptujemy dochody uzyskiwane z różnych źródeł między innymi:
– umowy na czas określony i nieokreślony,
– umowy–zlecenia,
– o dzieło,
– renty, emerytury,
– wynajmu nieruchomości,
– prowadzenia działalności gospodarczej,
– z zagranicy.

Zabezpieczenie kredytu:  
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest hipoteka klienta lub osoby trzeciej oraz cesja z praw polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zabezpieczeniem kredytu lokatorskiego może być, każda, akceptowana przez bank forma zabezpieczeń.

Zapraszamy! Kredyty mieszkaniowe to nasza specjalność!
Infolinia 606 492 597.