konsolidacyjne

Jeśli spłacasz kredyt mieszkaniowy i obciążony jesteś spłatą innych kredytów , możesz wszystkie obciążenia połączyć w jeden kredyt konsolidacyjny. Podstawowym atutem kredytu konsolidacyjnego jest zamiana drogich kredytów gotówkowych na długoterminowy tańszy kredyt z jedna niższą ratą.

KREDYT KONSOLIDACYJNY może być przeznaczony na:
– spłatę zobowiązań finansowych, np. kredytów mieszkaniowych, samochodowych, konsumpcyjnych, w rachunkach osobistych i pożyczek ,
– część środków kredytu może zostać przeznaczona na każdy, dowolnie wybrany cel.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.
Maksymalna kwota kredytu w PLN może wynieść nawet 80% (100%) aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie. Waluta kredytu– PLN,

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ KREDYTOBIORCA:
– posiadać lub nabywa tytuł prawny do nieruchomości,
– posiada zdolność kredytową 

Akceptujemy dochody uzyskiwane z różnych źródeł między innymi:
– umowy na czas określony i nieokreślony,
– umowy–zlecenia, o dzieło,
– renty, emerytury,
– wynajmu nieruchomości,
– prowadzenia działalności gospodarczej,
– z zagranicy.

Zabezpieczenie kredytu: 
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego jest hipoteka klienta lub osobytrzeciej oraz cesja z praw polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zapraszamy! Kredyty konsolidacyjne to nasza specjalność!
Infolinia 606 492 597.