gotówkowe

KREDYTY GOTÓWKOWE

Wymagane dokumenty :

Do podpisania umowy kredytowej wymagana będzie od Ciebie kserokopia dowodu osobistego (wykonaj czytelną, powiększoną dwukrotnie kopię obu stron)

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię o dokumenty potwierdzające uzyskiwanie stałych dochodów:

  1. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

      aktualne zaświadczenie (albo oświadczenie) o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące

  1. renciści:

     ostatni odcinek renty/wyciąg z konta bankowego lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub/oraz decyzja o przyznaniu świadczenia

  1. emeryci:

      ostatni odcinek emerytury/wyciąg  z konta lub kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniej waloryzacji lub kserokopia(i oryginał do wglądu ) ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

  1. prowadzący gospodarstwo rolne:

         *          kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkości w hektarach przeliczeniowych.

            *            faktury VAT z ostatnich 365 dni

  1. prowadzący działalność gospodarczą:

      *     kserokopia (i oryginał do wglądu ) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

           *            zaświadczenie/oświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami

      *      zaświadczenie z US (oświadczenie) o niezaleganiu z podatkami oraz o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 6 miesięcy

UBEZPIECZENIE KREDYTU

Umożliwiamy ubezpieczenie kredytu od trudnych i nieprzewidzianych  sytuacji. Masz do dyspozycji jeden z czterech pakietów ubezpieczeniowych, który ułatwi Ci spłatę kredytu  w trudnej sytuacji życiowej.

Pakiet życie

W razie nieszczęścia – śmierci lub trwałej niezdolności do pracy – spłacimy całe Twoje zadłużenie.

Do Pakietu życie oferujemy w zależności od rodzaju osiąganych dochodów, następujące ubezpieczenia:

Poważne zachorowania

W razie zachorowania na jedną z ciężkich chorób, spłacimy za Ciebie całe zadłużenie.

Bezrobocie

W razie utraty pracy, spłacimy za Ciebie maksymalnie 6 rat kredytu.

Czasowa niezdolność do pracy