mieszkań, domu

Proponujemy ubezpieczenia :

 • lokal mieszkalny (mieszkanie w kamienicy czy bloku mieszkalnym, stanowiące oddzielną nieruchomość),
 • dom jednorodzinny (wolnostojący dom mieszkalny lub budynek wchodzący w skład układu szeregowego lub biźniaczego).

Ubezpiecza się również pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza mieszkaniem tj.: piwnicę, pralnię domową, suszarnię, strych, garaż.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Ubezpieczenie ruchomości domowych obejmuje:

 • meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, odzież, zapasy gospodarstwa domowego, książki i inne przedmioty osobistego użytku,
 • sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, również instrumenty muzyczne,
 • srebro, złoto, platynę, biżuterię, dzieła sztuki,
 • rowery, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego,
 • zwierzęta domowe.

Ubezpieczenie rzeczy nieruchomych tj. na stałe przytwierdzonych do mieszkania:

 • drzwi i okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi,
 • pokrycia malarskie i wykładziny sufitów, ścian, podłóg.
 • piece kuchenne i kominki,
 • meble wbudowane,
 • elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, elektrycznych, gazowych,

Podpisania oddzielnej umowy ubezpieczenia wymagają:

 • dzieła sztuki, wyroby ze srebra i złota, platyny, biżuteria,
 • monety, znaczki filatelistyczne,
 • pieniądze i inne środki płatnicze oraz papiery wartościowe,
 • zbiory kolekcjonerskie.

Ubezpieczone ryzyka:

 • kradzież z włamaniem
 • rabunek, akty wandalizmu po dokonanym włamaniu
 • zdarzenia losowe np.: powstanie pożaru, uderzenie pioruna, eksplozję, działanie huraganu lub gradu, wody wydobywającej się z instalacji wodnej lub grzewczej, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, przepięcie prądu, podciśnienie, powódź lub inne zdarzenie losowe.