hipoteczne

Czy Twoim marzeniem jest własne mieszkanie lub dom? Potrzebujesz gotówki na inne, ważne dla Ciebie cele? Kredyt hipoteczny otwiera przed Tobą nowe możliwości. Nie odkładaj swych pragnień na później! Skorzystaj z naszej oferty. Proponujemy Ci atrakcyjną ofertę finansowania inwestycji mieszkaniowych, obejmującą: kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne. Dzięki nim możesz zrealizować wszystkie zamierzenia, związane m. in. z budową, zakupem, zamianą domu lub mieszkania. Jesteśmy przekonani, że wśród przedstawionych propozycji znajdziesz kredyt najdogodniejszy dla siebie.

Przykładowe propozycje:
1. Inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przeznaczone zarówno na użytek  własny, jak i na wynajem, możesz zrealizować za pomocą:
– kredytu budowlano–hipotecznego,
– kredytu hipotecznego,
– kredytu lokatorskiego.
2. Na realizacje dowolnego celu proponujemy Ci pożyczkę hipoteczną.
3. Różne zobowiązania finansowe ( kredyty, pożyczki), obciążające domowy budżet, możesz zamienić na jeden tani kredyt konsolidacyjny. Dzięki niemu będziesz płacić jedną, zdecydowanie niższą ratę zamiast kilku, płaconych w różnych terminach i wysokościach. Dodatkowo część środków możesz przeznaczyć na dowolny cel.

KREDYT HIPOTECZNY  „RODZINA NA SWOIM” – preferencyjny z dopłatami do oprocentowania, udzielany zgodnie z Programem „Rodzina na swoim”.

Zasady udzielani kredytu  „Rodzina na swoim”.

Kredyt w ramach programu Rodzina na swoim mogą uzyskać:

– małżeństwa

– osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno małoletnie dziecko, lub dziecko, bez zględu  na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, lub dziecko, do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach.

Kredyt preferencyjny może być przeznaczony na:

– zakup będącego w budowie lub istniejącego dom lub mieszkania,

– zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu  jednorodzinnego,

– pokrycie kosztów budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowanego przez     spółdzielnie mieszkaniowe,

– wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej,

– budowę domu jednorodzinnego,

– nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego,

– adaptacje budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75 m2,  zaś domu jednorodzinnego -140 m2.

Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny albo budynek mieszkalny, muszą być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Maksymalna kwota kredytu:

– finansujemy maksymalnie 80% kosztów inwestycji, nie więcej niż 80% wartości nieruchomości.

Udział własny Klienta:

Minimalny udział kredytobiorcy wynosi 20% kosztów inwestycji.

Zabezpieczenie podstawowe:

– hipoteka na finansowanej nieruchomości,

– cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie kredytu:Według zmiennej stopy procentowej